Til hovedinnhold
Norsk English

Produktdokumentasjon av betong

Vi tar på oss små og store oppdrag med prøving for dokumentasjon av alle delmaterialer til betong samt betongprodukter og betong av forskjellig opprinnelse. I samarbeid med NTNU og andre SINTEF-avdelinger kan vi utføre prøving etter de fleste relevante standarder (hovedsakelig EN-standarder) innenfor vårt fagområde.

Kontaktperson

Vi kan for eksempel bestemme betongkvalitet i forbindelse med rehabilitering eller skadesaker, eller gi svar der det er tvil om oppnådd kvalitet i forbindelse med nybygging.

Et eksempel på dokumentasjonsprøving er dokumentasjon for anvendelse av bindemidler som det ikke er gitt anvendelsesregler for i NS-EN 206, eller dokumentasjon av høyere k-faktor for tilsettingsmaterialer enn det som er angitt i NS-EN 206.

Dokumentasjonsprøving kan også være grunnlag for utstedelse av produktsertifikat opp mot en produktstandard i EN-systemet, eller den kan danne grunnlag for utstedelse av SINTEF Teknisk godkjenning for produkter der det ikke finnes en produktstandard, eller der Teknisk godkjenning er mer egnet enn et rent produktsertifikat.

Les mer om produktdokumentasjon fra SINTEF Certification.