Til hovedinnhold
Norsk English

Herdeteknologi og risskontroll

SINTEF utfører beregninger av betongkonstruksjoners temperatur- og egenskapsutvikling i herdefasen. Videre vurderes betongkonstruksjonens rissrisiko, slik at uønskete riss kan kontrolleres og om mulig også unngås.

Kontaktperson

Eksempler på tiltak for å redusere rissrisikoen kan være å vurdere hvilken betong (i kombinasjon med utførelsesmetode) en bør bruke i en gitt konstruksjon. Betonglaboratoriene ved SINTEF og NTNU har prøvingsutstyr som gir bakgrunn for mer nøyaktige analyser av betongens oppførsel i en konstruksjonsdel i herdefasen. Vi har nå åtte rigger for måling av betongens frie deformasjon i isolerte, temperaturstyrte former, og én moderne spenningsrigg (Temperature-Stress Testing Machine, TSTM). I TSTM-systemet simuleres temperatur og tøynings/spenningshistorien i en konstruksjons kritiske snitt.