Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse handler om forbedring av sikkerhetskultur, arbeidsprosesser, utvikling av verktøy og beslutningsprosesser i offentlig og private virksomheter for å øke verdiskapning ved å unngå tap av verdier.

SINTEF bidrar med fagkunnskap og metodeutvikling med fokus på områdene sikkerhets- og kvalitetsledelse.

Vårt arbeide tar utgangspunkt i forskning og er i stor grad basert på kunnskap om at organisasjonskultur, menneskelig interaksjon og brukermedvirkning er kritiske faktorer i arbeidet med å forbedre sikkerhet og kvalitet. Som følge av dette kreves kunnskap om hvordan man skal drive sikkerhets- og kvalitetsarbeid, og ikke minst hvordan man kan jobbe "smartere sammen".

Vi mener at gode og feilfrie produkter er et resultat av gode arbeidsprosesser. Vi fokuserer derfor på å utvikle gode arbeidsprosesser og å forebygge kvalitetsproblemer fremfor å sikre selve sluttproduktet.

Vi mener at følgende faktorer er viktige:

  • Langsiktige mål med kunden/brukeren i fokus
  • Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser
  • Arbeidstakermedvirkning i arbeids- og utviklingsprosessene
  • Kontinuerlig læring i et kreativt miljø
  • Nytenking

Virksomheter opplever en stadig mer kompleks hverdag med endrede krav, behov og forventninger. Dette krever mer robuste organisasjoner som har evne til å:

  • Takle uforutsette utfordringer og/eller hendelser
  • Ta riktige beslutninger rask
  • Gjennomføre nødvendige operasjoner og endringer

Fagmiljø