Til hovedinnhold
Norsk English

RISE Fire Research AS


Brannteknisk dokumentasjon

SINTEF Byggforsk utfører ikke branntesting av produkter, dette gjøres i Norge av RISE Fire Research AS.

RISE Fire Research AS tilbyr et bredt spekter av forsknings- og konsulenttjenester innenfor brannfaget, og utfører standardiserte og spesialtilpassete branntester av bl.a. bygningselementer, materialer, ildsteder, skorsteiner, slokkesystemer mm.

RISE Fire Research AS var tidligere en del av SINTEF-konsernet under navnet SINTEF NBL. 

Kompetansesenteret endret navn i begynnelsen av 2014, da SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ble majoritetsaksjonær med 70 % av aksjene. I dag har SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har endret navn til RISE Research Institutes of Sweden.

SINTEF eier 30 % av aksjene.

På nettsidene til RISE Fire Research AS finnes det oppdatert produktdokumentasjon for ildsteder, skorsteiner og andre brannrelaterte produkter. RISE Fire Research AS kan kontaktes på e-post 

SINTEF Byggforsk utsteder produktdokumentasjon for vinduer og dører med klassifisert brannmotstand, produkter for tetting rundt gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner, plate- og pussprodukter for beskyttelse mot direkte branneksponering på konstruksjoner/elementer etc.

SINTEF Byggforsk foretar branntekniske vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av SINTEF Teknisk Godkjenning, der det godkjente produktet har betydning for brannsikkerheten.

 

RISE Fire Research AS - www.risefr.no