Til hovedinnhold

On-Board Monitoring, Analysis and Decision Support During Offshore Pipe Lay Operation

On-Board Monitoring, Analysis and Decision Support During Offshore Pipe Lay Operation

Kategori
Del av bok/rapport
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Taby Joakim Aleksander
  • Økland Ole David
  • Giertsen Egil
  • Ye Naiquan
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
År
2011
Forlag
ASME Press
Bok
30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2011) - Vol. IV
ISBN
978-0-7918-4436-6
Side(r)
335 - 341