Til hovedinnhold

Gasslogistikk

Gasslogistikk

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Denne rapporten beskriver sentrale emner knyttet til modellering av verdikjeden ved salg av norsk naturgass. Rapporten faller naturlig i 3 deler. Første del diskuterer eksisterende modellers styrke og svakheter i relasjon til den aktuelle problemstilling. Andre del diskuterer problemstillinger relatert til lagring av gass mens siste del diskuterer markedssiden. Framstillingsformen er med hensikt diskuterende. Dette innebærer at rapporten ikke nødvendigvis gir svar på hvilket modellkonsept som bør benyttes ved modellering av gasskjeden. Rapporten diskuterer imidlertid sentrale problemstillinger en bør ta stilling til dersom en ønsker å gjennomføre en slik modellering. I så måte bør rapporten ses som et første skritt på veien mot en akseptabel modellstruktur.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
1995
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF, Anvendt økonomi
Årgang
STF83
Hefte nr.
A95002
ISBN
82-595-8107-8