Til hovedinnhold

Grønn energi til Stryn Sommerski - Utredningsstudie om alternative energiløsninger

Grønn energi til Stryn Sommerski - Utredningsstudie om alternative energiløsninger

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Strynefjellet Sommerski ligger langt fra kraftnettet, og strømforsyningen er dermed basert på bruk av fossile brensler med årlige CCE-utslipp på ca. 61 tonn. I denne rapporten er tre ulike alternative energiforsyningssystem blitt evaluert: småskala vannkraft, solkraft og framføring av kraftlinje fra Videsæter (6 km). Et lite vannkraftanlegg kommer ut som det beste alternativet med lavest totalkostnad samt minst påvirkning på naturmiljøet. Estimert total nvesteringskostnad ligger på 11, 30 og 20 MNOK for henholdsvis vannkraft, solkraft og framføring av kraftlinje. Det er flere fordeler i bruk av småskala vannkraft ved sommerskisentret. Periodiseringen av tilsiget i elva Videdøla faller sammen med når det er behov for strøm grunnet bresmelting, og for mesteparten av skisesongen er det mer enn nok vann tilgjengelig. I tørre og kalde perioder med lite tilsig vil det oppstå situasjoner da kapasiteten ikke er tilstrekkelig, men leveringssikkerheten kan økes med et lite inntaksbasseng. Alternativt kunne småkraftanlegget kombineres med en brenselcelle for å lagre energi i form av hydrogen, men dette alternativet vil neppe være lønnsomt. Vannkraftanlegget vil bygges nær eksisterende infrastruktur, noe som vil minimere inngrepet i naturmiljøet.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
År
2019
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF Energi AS
Hefte nr.
2019:00722
ISBN
978-82-14-06390-5