Til hovedinnhold

ImpreCCS: Lower CCS cost and risk through better CO2 viscosity and thermal conductivity knowledge

ImpreCCS: Lower CCS cost and risk through better CO2 viscosity and thermal conductivity knowledge

Kategori
Informasjonsmateriale
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 280394
  • Norges forskningsråd / 257579
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi