Til hovedinnhold

Phosphorus in Saccharina latissima Initial uptake, storage, and possibilities for recycling in IMTA-systems

Phosphorus in Saccharina latissima Initial uptake, storage, and possibilities for recycling in IMTA-systems

Kategori
Rapport/avhandling
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Bringslid Ingeborg Hollekim
  • Reitan Kjell Inge
  • Etter Siv Anina
  • Skjermo Jorunn
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
År
2019
Sted
Trondheim
Forlag
NTNU Institutt for Biologi