Til hovedinnhold

Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk

Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Formålet med prosjektet Fish2Farm var å evaluere potensialet for resirkulering av næringsstoffer fra fiskeoppdrett ved å vurdere kvaliteten på tørket slam fra settefisk som gjødsel, undersøke påvirkningen av ulike behandlingsteknologier, og evaluere markedspotensialet som organisk gjødselvare. Resultatene tyder på at det først er en kraftig oppkonsentrering av nitrogen og fosfor under avvanning/filtrering i fiskeslam og deretter tap under tørking, særlig for mineralsk N. Med unntak av kompostert slamprodukt, som lå i kvalitetsklasse II til III for Cd, Zn, Cu og As, var konsentrasjonen av tungmetaller i kvalitetsklasse O eller tett opp til I...
Oppdragsgiver
 • NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi / RFFMN 282530
Språk
Norsk
Forfatter(e)
 • Cabell Joshua
 • Brod Eva
 • Ellingsen Johan
 • Løes Anne-Kristin
 • Standal Inger Beate
 • Tordnes Bendik
 • Vivestad Henriette
Institusjon(er)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Andre institusjoner
 • Norsk senter for økologisk landbruk
 • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2019
Publisert i
NIBIO Rapport
ISSN
2464-1162
Sted
Ås
Forlag
NIBIO
Årgang
5
Hefte nr.
146
ISBN
978-82-17-02442-2