Til hovedinnhold

Exploring new technologies for detecting stress in farmed salmon: Initial trials in tank based facilities

Exploring new technologies for detecting stress in farmed salmon: Initial trials in tank based facilities

Kategori
Poster
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Martin Føre
 • Bengt Finstad
 • Eirik Svendsen
 • Albin Gräns
 • Finn Økland
 • Carolyn Rosten
 • Ingebrigt Uglem
 • Kevin Frank
 • Jo Arve Alfredsen
Institusjon(er)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Ukjent
 • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Presentert på
Aquaculture 19
Sted
Berlin
Dato
07.10.2019 - 10.10.2019
Arrangør
European Aquaculture Society
År
2019