Til hovedinnhold

Monitor 2019 - En deskriptiv kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager

Monitor 2019 - En deskriptiv kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Monitor 2019 er en kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager. Våre hovedfunn på skole er at den digitale praksisen er regulert ut ifra didaktiske vurderinger, læringsmål og alder på elevene. Elever og lærere rapporterer om en mer mangfoldig bruk av ulike digitale ressurser, og mer tid på datamaskin enn i Monitor 2013 og 2016. Samtidig ser vi at distraksjoner og utenomfaglig bruk går kraftig ned. Det tyder på at det digitale er i ferd med å normaliseres, og dermed reduseres sensasjonseffekten og opplevd nytte av å få jobbe på datamaskin. Flere elever på videregående mener at de lærer best ved å bruke penn og papir til lesing og skriving. De yngre elevene er noe mer positive til skjerm og tastatur, men alle trinnene er nokså delt i spørsmål om læringsstrategier. Våre hovedfunn på barnehage er at rammebetingelsene for å kunne bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, ser ut til å være mer på plass nå enn i 2013 og 2015, men ønsket om digital kompetanseheving er fortsatt høyt. Norske barnehager ser ut til å ha funnet en god digital praksis. De har klart å inkludere digitale verktøy uten at det går på bekostning av andre aktiviteter. Bruken begrunnes i at rammeplanen har krav til barnehagens digitale praksis, at barna er interesserte og nysgjerrige på digitale verktøy, og at verktøyene gir nye muligheter i det pedagogiske arbeidet. Der er primært de eldste barna, og de barna med særskilte behov, som bruker digitale verktøy i barnehagene. Både skoler og barnehager har behov for bedre rutiner for risikovurdering av kritiske IKT-systemer. Skole- og barnehageeiere må bidra til å sikre en forsvarlig praksis og gode rutiner for de digitale ressursene som tas i bruk.
Oppdragsgiver
  • Utdanningsdirektoratet / 102020502
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Fjørtoft Siw Olsen
  • Thun Sylvi
  • Buvik Marte Pettersen
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
År
2019
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF Digital
ISBN
978-82-14-06404-9