Til hovedinnhold

Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A

Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Denne rapporten presenterer anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene er basert på kjente designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, intervju med ansatte ute på oppdrettsanlegg og en spørreundersøkelse blant leverandører til havbruksnæringen. Rapporten er en leveranse fra prosjektet Safe operations and workplaces in Fish farming, finansiert av Norges forskningsråd (prosjektnummer 254899).
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 254899
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2019
Forlag
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-14-06326-4