Til hovedinnhold

Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver

Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og klassifisering av hydrologisk og morfologisk tilstand av vannforekomster i Norge. Det anbefales en systematisk inndeling i fire hovedtema for karakterisering av referansetilstand og påvirkninger, og klassifisering av endringer i hydromorfologi. Endringer i hydromorfologi kan deles inn i fysiske påvirkninger langs elva, på tvers av elva, i selve elveløpet, samt endringer i hydrologiske forhold. Et sett av indikatorer foreslås for å måle endringer fra referansetilstand. Indikatorverdiene kan deles inn i en fem-delt skala som vil vise tilstand for de ulike indikatorene. Et system for vekting av indikatorer og beregning av samlet klassifisering av hydromorfologi foreslås. Metodikk, valg av indikatorer, klassegrenser og vekting av indikatorer bør testes ut før endelig metodikk kan innføres som standard forvaltningsverktøy.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
 • Harby Atle
 • Bakken Tor Haakon
 • Dervo Børre Kind
 • Gosselin Marie-Pierre
 • Kile Maia Røst
 • Lindholm Markus
 • Sundt Håkon
 • Zinke Peggy
Institusjon(er)
 • SINTEF Energi AS / Energisystemer
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Steinerhøyskolen
År
2018
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF Energi AS
Hefte nr.
2018:00482
ISBN
978-82-14-06885-6