Til hovedinnhold

Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Tjenesteutvikling i nasjonalt pilotprosjekt.

Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Tjenesteutvikling i nasjonalt pilotprosjekt.

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Denne rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i forbindelse med tjenesteutviklingen når det gjelder avstandsoppfølging av kronisk syke. De fire prosjektene som er blitt fulgt i dette prosjektet er henholdsvis «HelsaMi+» som er blitt tilbudt innbyggere i Trondheim, Malvik, Klæbu,Melhus og Midtre Gauldal, «Velferdsteknologi i sentrum» som har omfattet fire bydeler i Oslo: Gamle Oslo, Grüneløkka, Sagene og St.Hanshaugen, «Mestry» i Sarpsborg, og «God Helse Hjemme» i Stavanger. Prosjektene har vært ulikt organisert med blant annet forskjellige tjenestemodeller og teknologi. I tjenesteutviklingsarbeidet har vi fulgt en iterativ, brukersentrert designprosess der vi har benyttet ulike metoder, deriblant workshops, intervju og observasjoner, for å avdekke de ulike aktørenes (pasienter og ansatte) behov, erfaringer og perspektiv på tjenesten. Dette har vært grunnlaget for tjenesteutviklingsaktivitetene som har vært gjennomført. Aktørene har vært aktivt involvert og det er blitt gjennomført samskapende aktiviteter som del av utviklingsarbeidet i tjenestene. I løpet av tjenesteutviklingen er det blitt avdekket en hel del kvalitetskriterier og styrker ved avstandsoppfølging, men det er også blitt avdekket utfordringer og forbedringsområder som det jobbes videre med. Alle prosjektene har ervervet solid erfaring og kompetanse vedrørende avstandsoppfølging som gjør de bedre rustet til å møte fremtidens behov for avstandsoppfølging og digital kommunikasjon med pasienter. Det er imidlertid fortsatt en vei å gå når det gjelder å styrke både kompetanse og kvalitet i tjenestene for økt nytteeffekt og forbedret helseutfall ved avstandsoppfølging. I tjenesteutviklingsarbeidet har vi arbeidet med 10 fokusområder som vi anbefaler at det jobbes videre med når det gjelder avstandsoppfølging av pasienter. Disse er som følger: 1) Pasientopplæring, 2) Helhetlig tilnærming, 3) Tilpasning til individuelle behov, 4) Oppfølgingstiltak, 5) Organisering, 6) Kompetanse, 7) Samhandling, 8) Digital Programvare, 9) Medisinsk teknisk utstyr, 10) Informasjonssikkerhet.
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102012999
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
År
2018
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:00480
ISBN
9788214068931