Til hovedinnhold

Kontroll med ikke-elektriske tennkilder – Kunnskapsinnhenting fra utvalgte innretninger og landanlegg

Kontroll med ikke-elektriske tennkilder – Kunnskapsinnhenting fra utvalgte innretninger og landanlegg

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Denne rapporten oppsummerer et kunnskapsinnhentingsprosjekt som SINTEF har utført på oppdrag fra Petroleumstilsynet innenfor temaet kontroll av ikke‐elektriske tennkilder. Rapporten belyser praksis og erfaringer i næringen knyttet til dette temaet, og peker på enkelte mulige forbedringsområder. Arbeidet er basert på dokumentstudier og arbeidsmøter med utvalgte operatører av landanlegg og innretninger offshore.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
År
2018
Forlag
SINTEF