Til hovedinnhold

H2 production from CO-rich off-gas

H2 production from CO-rich off-gas

Kategori
Del av bok/rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 257632
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
År
2018
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF Energi AS
Bok
Potential uses of CO-rich off-gas from Mn ferroalloy production