Til hovedinnhold

Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune

Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Denne rapporten viser grunnlag for og resultater fra beregninger av helikopterstøy for tre landingsplasser i Stranda kommune etter Miljøverndepartementets retningslinje T- 1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Oppdragsgiver: Stranda kommune
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102019560
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2019
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2019:00245
ISBN
978-82-14-06836-8