Til hovedinnhold

Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer

Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
I dette forprosjektet har temaet vært forankring for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved å skape et kunnskapsgrunnlag for praktisk tjenesteinnovasjon. Prosjektet har vært konsentrert om tre punkter: • Skape et miljø som skal være spydspiss i praktisk innovasjonsarbeid på person-, gruppe- og systemnivå. • Innsikt i metodikk for innovasjonspedagogikk. • Bidra til kunnskapsbasert praksisnær utvikling som er støttet av metodikk for innovasjonspraksis i tjenesten. Deltakerne har vært fagpersoner i helse- og omsorgtjenesten i Skien kommune. Tjenesteinnovasjon handler om læringsprosesser, og grunnleggende kunnskap om læringsteorier og egen læring har vært viktige tema. Prosjektgruppen har utforsket teorier og modeller om organisasjonslæring og individuell læring. Rapporten dokumenterer temaer som prosjektgruppen har arbeidet med. Forprosjektet vil danne grunnlag for en søknad om et hovedprosjekt våre 2019, der tema vil være utvikling av innovative arbeidsmiljø gjennom kunnskap om læring og tjenesteinnovasjon som en integrert del av yrkespraksis og ledelse. Skien kommune vil være ressurskommune i videreutviklingen av en praksisnær metodikk for innovativ yrkespraksis i helse- og omsorgstjenesten. Oppdragsgiver: Skien kommune
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102016097
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
  • Universitetet i Sørøst-Norge
År
2018
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01125
ISBN
978-82-14-06795-8