Til hovedinnhold

Flystøysoner for helikopterbase ved Hartevassdammen i Bykle kommune

Flystøysoner for helikopterbase ved Hartevassdammen i Bykle kommune

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk ved Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden. Trafikkgrunnlaget omfatter normal flyge-aktivitet for Fjellfly AS som har base på stedet, pluss flyge-aktivitet for en tenkt base for Luftambulanse. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser støysonekart og antall potensielt berørte bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene, og også innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til Forurensingsforskriften. Oppdragsgiver: Bykle Eiendom AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102019359
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2018
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01055
ISBN
978-82-14-06924-2