Til hovedinnhold

Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016

Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2017. Det er ikke forventet en trafikkøkning fram mot 2028. Det er derfor ikke gjort egne beregninger for prognosesituasjonen. Oppdragsgiver: Avinor
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102017875
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2018
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF Byggforsk
Hefte nr.
2018:01249
ISBN
9788214068078