Til hovedinnhold

Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT)

Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT)

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Ostersunds kommun og Trondheim kommune). Mulighetsstudien så på om det var interesse, behov og gjennomførbart med et luftrom dedikert for testing av elektrisk drevne eller autonome luftfartøyer mellom flyplassene ved Røros og Ostersund, alternativt andre flyplasser i regionen. Denne rapporten identifiserer i hovedsak mulige brukere og andre som kan ha nytte av et slikt testområde. Videre ser den kort på flyaktivitet i området i dag, mulige juridiske utfordringer og en initial vurdering av forholdet til reindriftsnæringen. SINTEF og Communicator konkluderer med at det er et stort behov for et slikt område, og at mange, f.eks. innen områdene forskning & utvikling og næringsliv kan dra nytte av området. En lokalisering nært andre etablerte treningsområder for skip og kjøretøy i regionen vil ha en positiv effekt. Det anbefales at det arbeides for å etablere finansiering til et forprosjekt med det mål å vurdere om det er realistisk å få etablert et treningsfelt Oppdragsgiver: Trondheim Kommune
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102018872
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
År
2018
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01003
ISBN
9788214069280