Til hovedinnhold

Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport

Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Målet med prosjektet er å gjøre fakta om bærekraft i norsk havbruk lett tilgjengelig. Temaer og indikatorer for både miljømessig-, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft er nødvendige. Det er også vesentlig hvordan næringens bærekraft utvikler seg over tid. Indikatorer for både positive og negative påvirkninger relevant til bærekraft er samlet inn. Disse presenteres i en nettportal («bærekraftportal»), hvor status og utvikling for temaene og indikatorene vises. Portalen svarer ikke på om havbruksnæringen er bærekraftig eller ikke totalt sett, men gir tall relevant for å vurdere tilstand og utvikling for ulike temaer. Portalen er for alle som ønsker fakta om havbruksnæringen. For flere temaer og indikatorer blir tall og figurer automatisk oppdatert, mens for noen kommer oppdateringer med ujevne mellomrom. Alle tallene er basert på offentlig tilgjengelige data fra myndigheter eller forskning. Bærekraftportalen er tilgjengelig på: https://www.barentswatch.no/havbruk
Oppdragsgiver
  • Nofima AS / 11691
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond / 901255
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • NOFIMA
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2018
Publisert i
Nofima rapportserie
ISSN
1890-579X
Sted
Tromsø
Forlag
Nofima AS
Hefte nr.
35/2018
ISBN
978-82-8296-573-6