Til hovedinnhold

CINELDI-prisen delt ut til et «nytt vernkonsept» – et pilotprosjekt av Hafslund nett

CINELDI-prisen delt ut til et «nytt vernkonsept» – et pilotprosjekt av Hafslund nett

Kategori
Informasjonsmateriale
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 257626
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Hermansen Tonje Skoglund
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer