Til hovedinnhold

ImpreCCS - Impact of CO2 impurities and additives in CCS

ImpreCCS - Impact of CO2 impurities and additives in CCS

Kategori
Informasjonsmateriale
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 257579
  • Norges forskningsråd / 280394
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi