Til hovedinnhold

MonitorX – Experience from a Norwegian-Swedish research project on industry 4.0 and digitalization applied to fault detection and maintenance of hydropower plants

MonitorX – Experience from a Norwegian-Swedish research project on industry 4.0 and digitalization applied to fault detection and maintenance of hydropower plants

Kategori
Del av bok/rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 245317
  • Norges forskningsråd / 257588
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Welte Thomas Michael
  • Foros Jørn
  • Nielsen M.H.
  • Adsten M.
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • Sverige
År
2018
Forlag
International journal on hydropower and dams
Bok
Hydro 2018 - Progress through partnership, Gdansk, Poland, 15-17 October 2018
ISBN
0-000-00001-9