Til hovedinnhold

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Underveisvurderingen av IA-avtalen peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med dette forskningsoppdraget har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan det forebyggende arbeidsmiljøet praktiseres på virksomhetsnivå og hvilken rolle og plass partssamarbeidet kan ha i dette arbeidet. Vi har tatt utgangspunkt i hovedavtaleområdene til Staten, KS, Spekter, NHO og Virke og studert 13 virksomheter som har lykkes i det forebyggende arbeidet og drøfter hvordan tillitsvalgt-, leder- og verneombudsrollen utøves i partssamarbeidet. Vi har også vurdert i hvilken grad hovedavtalene og utvalgte tariffavtaler støtter opp under partsbasert arbeidsmiljøarbeid. I vår studie ser vi at både verneombudene og de tillitsvalgte løfter opp ansattes plikt til egen deltagelse som en viktig faktor for å lykkes i forebyggingsarbeidet, og at lederrollen er å være tett på daglig drift og ta ansvar for kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet og oppfølging av tiltak. Alle de tre rollene anerkjenner hverandres kompetanse og ansvarsområde og bruker dette som en "utvidet ledelseskapasitet" i arbeidet. Hovedavtalene i arbeidslivet har et stort handlingsrom for partssamarbeid om forebyggende arbeidsmiljø både i form av finansiell bistand og anerkjennelse av at partssamarbeid må brukes til både produktiv og organisatorisk utvikling av arbeidsplasser. Vi konkluderer med at både lov- og avtaleverket har et uutnyttet potensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. For å oppnå målene i IA-avtalen er hovedorganisasjonene og myndigheter avhengig av at ledere, tillitsvalgte og verneombudene på virksomhetsnivået settes i stand til målrettet arbeid, og dette krever at virksomhetsnivået medvirker når avtaler utformes og operasjonaliseres. Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102016698
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Buvik Marte Pettersen
  • Thun Sylvi
  • Øyum Lisbeth
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
År
2018
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:00851
ISBN
978-82-14-06940-2