Til hovedinnhold

Teoretisk vurdering av gassdannelse fra avfall - Filterkaker fra flyveaske lagret i kalksteingruver

Teoretisk vurdering av gassdannelse fra avfall - Filterkaker fra flyveaske lagret i kalksteingruver

Kategori
Rapport/avhandling
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
År
2018
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF akademisk forlag
Hefte nr.
2018:00924
ISBN
978-82-14-06862-7