Til hovedinnhold
Norsk English

Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk : kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis

Sammendrag

Denne rapporten gir en oppsummering av kunnskap om toveis fiskevandring forbi vannkraftverk. Basert på oppsummeringen og internasjonal praksis anbefales mønsterpraksis for fiskepassasjer. Rapporten er en del av SafePass-prosjektet, som primært omhandler fiskeartene laks, ørret, harr og ål, og fokuserer spesielt på oppvandring hos harr og innlandsørret og nedvandring hos ål og laks. Andre fiskearter omtales der det finnes relevant litteratur og kunnskap.

Etter internasjonale anbefalinger har mange norske fisketrapper for oppvandring ikke optimal utforming. Dette gjelder særlig denil- og kulpetrapper i innlandselver med arter som harr og ørret. Det anbefales å benytte ramper, naturtypiske omløp og spaltetrapper for disse artene og å halvere høydeforskjell mellom bassenger i kulpetrapper, samt å redusere energitetthet i forhold til kulpetrapper for laks.

For nedvandring av fisk finnes det i Norge få passasjer. En rekke internasjonale studier viser at fisketilpassede varegrinder med fluktåpninger og omløpsarrangement gir gode resultater for nedvandring, særlig for ørret og laks og i de siste årene også for blankål.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 244022
  • Norges forskningsråd / 193823

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hans-Petter Fjeldstad
  • Ulrich Pulg
  • Torbjørn Forseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • NORCE Norwegian Research Centre AS
  • Norsk institutt for naturforskning

År

2018

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2017:00723

ISBN

978-82-14-06617-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin