Til hovedinnhold

Sprøyting etter behov med kamerastyrt åkersprøyte

Sprøyting etter behov med kamerastyrt åkersprøyte

Kategori
Del av bok/rapport
Sammendrag
Ugras vokser ofte flekkvis og sprøyting gir ikke meravling i alle deler av kornåkeren. Derfor er sprøyting etter behov, eller flekksprøyting, en god løsning. For å praktisere flekksprøyting er kamerabasert styring av åkersprøyta nødvendig. Foredraget gir innblikk i et KMB prosjekt som utvikler kamerabaserte skadeterskler for flekksprøyting av frøugras i korn.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
 • Berge Therese W.
 • Netland Jan
 • Helgheim Marit
 • Wærnhus Kjell
 • Berge Asbjørn
 • Clausen Sigmund
 • Kaspersen Kristin
 • Goldberg Steve
 • Overskeid Øyvind
 • Stølan Trygve
Institusjon(er)
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
År
2009
Publisert i
Bioforsk FOKUS
ISSN
0809-8662
Forlag
Bioforsk
Bok
Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima
Hefte nr.
2
ISBN
978-82-17-00451-6
Side(r)
56 - 57