Til hovedinnhold

Road-map for gas in the Norwegian metallurgical industry: greater value creation and reduced emissions

Road-map for gas in the Norwegian metallurgical industry: greater value creation and reduced emissions

Kategori
Rapport/avhandling
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 224950
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
2017
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF/NTNU