Til hovedinnhold

Ductile Fracture of Steel Sheets under Dynamic Membrane Loading

Ductile Fracture of Steel Sheets under Dynamic Membrane Loading

Kategori
Tidsskriftspublikasjon
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Gruben Gaute
  • Morin David
  • Langseth Magnus
  • Hopperstad Odd Sture
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
År
2017
Publisert i
Procedia Engineering
ISSN
1877-7058
Årgang
197
Side(r)
185 - 195