Til hovedinnhold

Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn‐ og linefiskeri

Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn‐ og linefiskeri

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til mulige løsninger tilpasset denne driften, som kan legges til grunn for videre arbeid med å utvikle ferdige produkt. Intervjuer med fiskere i garn - og linefisket, viser at det er i kystlinefisket flest ser behov for løsninger med elektrobedøving. Grunner til dette er redusert arbeidsbelastning og effektivisert håndtering og bløgging. Informanter i garnfiske og på havgående autolinefartøy ser ikke et like start behov for elektrobedøving. Grunner til dette er at fisken er rolig når den kommer inn, og at det fungerer greit slik det er i dag. Undersøkelsen viser at fiskere snakker sammen om drift og utstyr. Ryktet et produkt før i fiskerimiljøene er derfor viktig for markedsføring av nye løsninger.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2014
Forlag
SINTEF Fiskeri og havbruk
ISBN
978-82-14-05767-6