Til hovedinnhold

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

Kategori
Rapport
Sammendrag
SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering

Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og
elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for transportsektoren frem mot 2060.
Rapporten er delt i to deler. I rapportens første del diskuterer vi de generelle teknologitrendene. Deriblant er avanserte materialer, nanoteknologi, avanserte produksjonsmetoder, programvare, robotikk og automatisering, 3D-printing og autonomi noen av nøkkelteknologiene. I rapportens andre del fokuserer vi spesifikt på teknologitrender i transponsektoren innen kategoriene infrastruktur, transportmidler og -objekter, energitype, produksjon og arbeidskraft og tjenester.
Vi konkluderer med at særlig automatisering, digitalisering og elektrifisering vil føre til omveltninger i transportsektoren. Dette drives av både politiske føringer og rammevilkår, men også av samfunn og næringsliv. Viktigheten av fokus på håndtering av og eierskap til data vil øke ytterligere.

Oppdragsgiver: Jernbanedirektoratet, på vegne av transportetatene og Avinor
Oppdragsgiver
 • SINTEF AS / 102015970
Språk
Norsk
Institusjon(er)
 • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics
 • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
 • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
 • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
 • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
 • SINTEF Ocean / Energi og transport
 • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
 • SINTEF Energi AS / Energisystemer
 • SINTEF Energi AS / Termisk energi
 • SINTEF Community / Infrastruktur
 • SINTEF Digital
 • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2017-00303
ISBN
978-82-14-06694-4