Til hovedinnhold

Digitale plattformer for deling av informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Digitale plattformer for deling av informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Prosjektet Ung IT handler om digitale løsninger som kan øke deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet ser spesielt på mulighetene til en selvorganiserende digital plattform for formidling av informasjon om fritidsaktiviteter. Forskning viser at dårlig tilgang og kvaliteten på slik informasjon er viktige årsaker til at barn og unge ikke deltar i fritidsaktiviteter. Prosjektet har gjennomført flere intervjuer og workshoper med både familier, kommuneansatte og arrangører av fritidsaktiviteter. Vi har belyst informasjonsbehovet. Vi har også sett på hva selvorganisering betyr, hvorfor det er viktig i denne sammenhengen, og hvordan man kan lage en selvorganiserende digital plattform for denne gruppen. Oppdragsgiver: Trondheim kommune
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102014575
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
År
2017
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2017:00093
ISBN
978-82-14-06721-7