Til hovedinnhold

Sosiale nettverk i skognæringa i nord. En studie med utgangspunkt i NORFOR prosjektet.

Sosiale nettverk i skognæringa i nord. En studie med utgangspunkt i NORFOR prosjektet.

Kategori
Rapport/avhandling
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 239093
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Byggforsk / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
2017
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF Technology and Society
ISBN
978-82-14-06716-3