Til hovedinnhold

A Taxonomy for Single Window Environments in Seaports

A Taxonomy for Single Window Environments in Seaports

Kategori
Del av bok/rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 256159
  • EC/H2020 / 690588-2
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Maritim
År
2017
Sted
Singapore
Forlag
Research Publishing, Singapore
Bok
Proceedings of the 5th International Maritime-Port Technology and Development Conference (MTEC 2017)
ISBN
978-981-11-2722-9
Side(r)
271 - 283