Til hovedinnhold

Functional performance check of Demand Controlled Ventilation - The load tests Max-max-min and Min-min-max

Functional performance check of Demand Controlled Ventilation - The load tests Max-max-min and Min-min-max

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
  • Sverige
År
Forlag
Aalborg University
Bok
CLIMA 2016 - Proceedings of the 12th REHVA World Congress
ISBN
87-91606-27-6