Til hovedinnhold

Hvordan defineres "worst credible process fire"?

Hvordan defineres "worst credible process fire"?

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Det er i denne rapporten gjort en kartlegging og vurdering avhvordan petroleumsnæringen definerer og anvender begrepet "Worst Credible Process Fire" (WCPF). Begrepet brukes ved utforming av innretninger for å sikre at disse er robuste når det gjelder å motstå branner med opphav i prosessområdet. Rapporten baserer seg på en gjennomgang og strukturering av brann- og sikkerhetsanalyser fra syv produksjonsinnretninger. Tre av de syv innretningene er relativt nylig satt i drift, mens de øvrige fire er planlagt å starte opp innen få år.
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102013841
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Byggforsk / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
2017
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
STF A27996
ISBN
9788214061925