Til hovedinnhold

Tjenesteinnovasjon ved hjelp av elektronisk ruteplanlegger i hjemmetjenesten. Erfaringer fra logistikkprosjektet i Horten kommune

Tjenesteinnovasjon ved hjelp av elektronisk ruteplanlegger i hjemmetjenesten. Erfaringer fra logistikkprosjektet i Horten kommune

Kategori
H Foredrag/fremleggelse av paper/poster
Sammendrag
Kommunale hjemmetjenester jobber under sterkt press. Det er stort behov for å effektivisere driften uten å redusere den pasientnære aktiviteten. Arbeidsplanlegging er komplisert og tidkrevende. Sammen med teknologileverandøren Spider Solutions as videreutviklet kommunen optimeringsverktøyet Spider for å effektivisere planlegging av arbeidlister og samtidig få kontroll med tjenestekvalitet og ressursbruk.
Språk
Norsk
Person(er)
  • Grut Lisbet
  • Fauske Anne Liv
  • Torjus Sandåker
  • Dag Ausen
Institusjon(er)
Presentert på
Den første nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning
Dato
2017-03-14 - 2017-03-15
Arrangør
NTNU
Publikasjons-id
CRIStin 1459730