Til hovedinnhold

Tjenesteinnovasjon ved hjelp av elektronisk ruteplanlegger i hjemmetjenesten. Erfaringer fra logistikkprosjektet i Horten kommune

Tjenesteinnovasjon ved hjelp av elektronisk ruteplanlegger i hjemmetjenesten. Erfaringer fra logistikkprosjektet i Horten kommune

Kategori
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Sammendrag
Kommunale hjemmetjenester jobber under sterkt press. Det er stort behov for å effektivisere driften uten å redusere den pasientnære aktiviteten. Arbeidsplanlegging er komplisert og tidkrevende. Sammen med teknologileverandøren Spider Solutions as videreutviklet kommunen optimeringsverktøyet Spider for å effektivisere planlegging av arbeidlister og samtidig få kontroll med tjenestekvalitet og ressursbruk.
Oppdragsgiver
  • Helsedirektoratet / 13/7702-3
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Grut Lisbet
  • Fauske Anne Liv
  • Torjus Sandåker
  • Dag Ausen
Institusjon(er)
  • SINTEF Teknologi og samfunn / Helse
  • Horten kommune
  • SINTEF IKT
Presentert på
Den første nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning
Sted
Trondheim
Dato
13.03.2017 - 14.03.2017
Arrangør
NTNU
År
2017