Til hovedinnhold

Klimatilpasning av FDV-system - Case studie: Charlottenlund Barneskole

Klimatilpasning av FDV-system - Case studie: Charlottenlund Barneskole

Kategori
Rapport/avhandling
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 237859
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Byggforsk / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
År
2017
Publisert i
Klima 2050 Note
Sted
Oslo
Forlag
SINTEF Byggforsk
Hefte nr.
26