Til hovedinnhold

Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk

Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk

Kategori
Rapport/avhandling
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Fjeldstad Hans-Petter
  • Zinke Peggy
  • Bustos Ana Adeva
  • Forseth Torbjørn
  • Gabrielsen Sven Erik
  • Skår Bjørnar
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Norsk institutt for naturforskning
  • NORCE Norwegian Research Centre AS
År
2016
Publisert i
SINTEF Energi. Rapport
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF Energi AS
Hefte nr.
TR A7600
ISBN
978-82-594-3674-0