Til hovedinnhold

Oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning innen vekst/attføring

Oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning innen vekst/attføring

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Rapporten presenterer utfallet av et litteratursøk som har som formål å vise en strukturert oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning innen vekst/attføringsbransjen, hva som har fungert og ikke fungert, og i hvilken kontekst, og knytter det mot prosjektets hypotese. Utfallet viser at det er mangel på empiriske studier som beskriver slikt, dog en rekke anbefalinger er identifisert. Anbefalingene fra disse studier støtter opp under hypotesen at et verktøy for å skape tettere dialog og hjelper til selv-måling gjennom dokumentasjon av aktiviteter kan bidra til forbedret (re)habilitering av deltakere. I tillegg beskrives utfallet av et fokusgruppemøte med veiledere fra vekstbedrifter. Rapporten er laget som del av forprosjektet "Forstudie for brukerstyrt oppfølgingsverktøy -interaktivt, praktisk og selvmotiverende verktøy". Oppdragsgiver: Arbeidskompetanse AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102009680
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
År
2016
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27889
ISBN
9788214061406