Til hovedinnhold

Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune

Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Larvik kommune har pilotert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten og ulike trygghets- og mestringsteknologier for hjemmeboende, og har gjennom systematisk arbeid i tjenesten etablert egne erfaringer og praksisnær kunnskap som et godt fundament for å implementere ulike løsninger i tjenesten. I løpet av prosjektet har kommunen gått fra å pilotere lokaliseringsteknologi til å implementere den som et verktøy i tjenesten. Både brukere og ansatte gir gode tilbakemeldinger på at de opplever dette som et positivt tiltak som trygger de i hverdagen og fungerer i praksis. I prosjektet har Larvik kommune også pilotert og høstet erfaringer med bruk av ulike trygghetsløsninger for hjemmeboende og bruk av elektronisk medisindosett som mestringsteknologi. SINTEF har vært forskningspartner i innovasjonsarbeidet og har bidratt med kunnskap og erfaringer knyttet til teknologi og tjeneste. Det er gjennomført en effektstudie knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i 2015 og 2016. Det er også etablert tjenesteforløp knyttet til bruk av lokaliserings-teknologi i tjenesten og utviklet en tjenestebeskrivelse for bruk av medisindispenser. Ansattes holdninger og erfaringer med bruk av velferdsteknologi er også kartlagt som en del av prosjektet. Oppdragsgiver: Larvik kommune/Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Oppdragsgiver
  • Stiftelsen SINTEF / 102012046
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF IKT / Instrumentering
  • SINTEF Teknologi og samfunn / Helse
  • Larvik kommune
År
2016
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27871
ISBN
9788214061390