Til hovedinnhold

Virtual prototyping of maritime systems and operations

Virtual prototyping of maritime systems and operations

Kategori
Del av bok/rapport
Oppdragsgiver
 • Norges forskningsråd / 223254
 • Norges forskningsråd / 225322
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Hassani Vahid
 • Rindarøy Martin
 • Kyllingstad Lars Tandle
 • Nielsen Jørgen Bremnes
 • Sadjina Severin Simon
 • Skjong Stian
 • Fathi Dariusz Eirik
 • Johnsen Trond Andreas Vikan
 • Æsøy Vilmar
 • Pedersen Eilif
Institusjon(er)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
 • SINTEF Ocean / Energi og transport
 • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
2016
Publisert i
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE) [proceedings]
ISSN
1523-651X
Forlag
ASME Press
Bok
ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7: Ocean Engineering
Hefte nr.
7
ISBN
978-0-7918-4998-9