Til hovedinnhold

Virtual prototyping of maritime systems and operations

Virtual prototyping of maritime systems and operations

Kategori
Del av bok/rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 223254
  • Norges forskningsråd / 225322
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
2016
Publisert i
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE) [proceedings]
ISSN
1523-651X
Forlag
ASME Press
Bok
ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7: Ocean Engineering
Hefte nr.
7
ISBN
978-0-7918-4998-9