Til hovedinnhold

Konsernsatsing velferdsteknologi

Konsernsatsing velferdsteknologi

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Nasjonale og internasjonale politikkdokumenter peker på at velferdsteknologi skal være et helt sentralt virkemiddel for å bidra til bedre og mer effektive helse- og velferdstjenester. Konsernsatsing velferdsteknologi skal bidra til at velferdsteknologi blir et robust forretningsområde i SINTEF. Utfordringene i helsevesenet er sammensatte og kompliserte og krever tverrfaglig tilnærming. I arbeidet med konsernsatsingen har SINTEF utviklet og beskrevet metoder som er nødvendige for å utvikle og implementere gode velferdsteknologiløsninger og –tjenester, Verktøykasse for forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til velferdsteknologi og e-helse Prosjektmedarbeidere med faglig spisskompetanse i biomedisinske sensorer, design, fysiologi, fysiske omgivelser, helsetjenester, ikt-systemer og samfunnsøkonomi har samarbeidet om å etablere en kunnskapsplattform for å utvikle, implementere og evaluere velferdsteknologiløsninger. I løpet av de tre årene konsernsatsingen har vart, har i alt 50 medarbeidere fått erfaring med tverrfaglig samarbeid, og prosjektporteføljen har økt med mer enn 100 millioner kroner. SINTEFs Forretningsplan for velferdsteknologi gir føringer for aktiviteten de neste ti årene og har en konkret handlingsplan for 2016. Denne handlingsplanen omfatter tiltak for å involvere nye forskningsmiljøer i SINTEF i velferdsteknologi. Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102004609
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
År
2016
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27717
ISBN
978-82-14-06040-9