Til hovedinnhold

Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene

Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og hvor vi har sett på 1) menneskelige og organisatoriske faktorer og 2) tekniske faktorer som virker inn på etableringen av delt situasjonsforståelse mellom aktører. Det er blitt samlet inn statistikk over hendelser, involverte ressurser og aktører, det er gjennomført en litteraturgjennomgang, arrangert en workshop og utført intervjuer med aktører innen SAR. I denne rapporten legger vi fram resultater fra disse studiene som er gjort. Rapporten inneholder følgende hovedelementer: • Oversikt over eksisterende tekniske, menneskelige og organisatoriske utfordringer for delt situasjonsforståelse og effektiviteten i SAR-tjenesten. • Forslag til konkrete aktiviteter og tiltak som vil bidra til en bedre delt situasjonsforståelse Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord SA (MFN)
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102011892
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Norut Northern Research Institute AS
  • Norut Northern Research Institute AS
  • NORCE Norwegian Research Centre AS
År
2016
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27710
ISBN
9788214059359