Til hovedinnhold

Technological and environmental challenges of Arctic shipping - a case study of a fictional voyage in the Arctic

Technological and environmental challenges of Arctic shipping - a case study of a fictional voyage in the Arctic

Kategori
Tidsskriftspublikasjon
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Akvaplan Niva AS
  • SINTEF Ocean / Maritim
  • SINTEF Ocean / Hydrodynamikk
År
2016
Publisert i
Polar Research
ISSN
0800-0395
Forlag
Norsk Polarinstitutt, Oslo
Årgang
35