Til hovedinnhold

Støy- og teksturmålinger på Ska8-dekker 2012-2015

Støy- og teksturmålinger på Ska8-dekker 2012-2015

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Denne rapporten oppsummerer støy- og teksturmålinger på i alt 17 ulike steder med Ska8-dekke, samt ett sted med Ab11. Fire av veidekkene ble lagt i 2012, 12 av dekkene i 2013, og ett dekke i 2014. Alle støymålingene er gjort med CPX-tilhengeren til Statens vegvesen (SVV). SVV har også vært ansvarlig for teksturmålinger ved bruk av lasersystemet ViaPPS som er montert på SVV sin bil. Sammenlignet med en "teoretisk" referanseverdi for Ska11-dekke ved 50 km/t, så ligger støynivåene på Ska8-dekkene i middel 0,8 dB lavere, 2-3 år etter leggeår. Reduksjonen varierer fra 0,3 til 1,7 dB. Økningen i støynivå, som skyldes vinterforhold/piggdekkbruk er tilsynelatende mindre enn det som tidligere er påvist for Ska11/Ska16-dekker.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2015
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27291
ISBN
9788214059175