Til hovedinnhold

Pipe Umbrella – Dimensioning and Design = Rørskjerm – Dimensjonering og Design

Pipe Umbrella – Dimensioning and Design = Rørskjerm – Dimensjonering og Design

Kategori
Del av bok/rapport
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Infrastruktur
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
2015
Sted
Oslo
Forlag
Tekna
Bok
Fjellsprengningsteknikk, Bergmekanikk, Geoteknikk
ISBN
978-82-8208-047-7